EEZY KEYZ® -sivuston tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste määrittää tapaa, jolla EEZY KEYZ (EEZY KEYZ®:n tarjoaja, jäljempänä “Toimittaja”) kerää, käyttää, ylläpitää ja luovuttaa https://www.eezykeyz.eu-sivuston käyttäjiltä kerättyjä tietoja. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan verkkosivuun sekä kaikkiin EEZY KEYZ:in tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Vierailemalla https://www.eezykeyz.eu-verkkosivulla ja käyttämällä EEZY KEYZ:in tuotteita ja palveluita tuotteiden ja palveluiden käyttäjä (jäljempänä “Käyttäjä”) hyväksyy tämän tietosuojaselosteen sisältämät ehdot.

Oikeudellinen viitekehys

Toimittaja kunnioittaa www.eezykeyz.eu-sivuston vierailijoiden ja Käyttäjien yksityisyyttä. Toimittaja käsittelee Käyttäjän verkkosivuston kautta lähettämiä tietoja luottamuksellisesti ja voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Toimittajan yksinomainen kotipaikka on Suomi ja myös kaikki sen hosting-infrastruktuuri sijaitsee Suomessa. Siten Toimittajaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja säännöksiä.

Tietojen keruu

Henkilötiedot:

Toimittaja kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka Käyttäjä antaa vapaaehtoisesti Toimittajan verkkosivuston kautta. Kun Käyttäjä esimerkiksi täyttää yhteydenottolomakkeen, häntä pyydetään antamaan nimensä ja sähköpostiosoitteensa. Käyttäjä voi halutessaan antaa myös puhelinnumeronsa sekä lisätietoja yhteydenottopyyntöön liittyen. Käyttäjä voi vierailla Toimittajan verkkosivustolla myös anonyymisti. Käyttäjä voi aina kieltäytyä antamasta yksilöiviä henkilötietojaan. Tällaisten tietojen antamatta jättäminen saattaa kuitenkin estää Käyttäjää suorittamasta joitakin verkkosivustoon liittyviä toimintoja.

Tilaustiedot:

Käyttäjän sähköpostiosoite on ainoa yksilöivä henkilötieto, jonka Toimittaja tarvitsee tilin luomista ja palvelutilauksen aloittamista varten. EEZY KEYZ® -tilauksen maksamisen yhteydessä Käyttäjän tulee antaa maksukorttinsa tiedot. Tällaisia korttitietoja ei koskaan säilytetä Toimittajan alustalla tai palvelimilla. Niiden säilyttämisestä huolehtii Toimittajan maksujen käsittelystä vastaava yhteistyökumppani Stripe (https://stripe.com). Stripe noudattaa toiminnassaan turvallisesta korttimaksutietojen käsittelystä annettuja kansainvälisiä PCI-standardeja. Lue lisää Stripen tietoturvavaltuuksista osoitteesta:
https://stripe.com/help/security

Anonyymit tiedot:

Toimittaja voi kerätä käyttäjistä yksilöimättömiä henkilötietoja milloin tahansa heidän käyttäessään Toimittajan verkkosivua. Tällaisia yksilöimättömiä henkilötietoja ovat esimerkiksi selaimen nimi, tietokoneen tyyppi sekä Toimittajan verkkosivulla vierailuun käytetyn yhteyden tekniset tiedot, kuten käyttöjärjestelmä, Internet-palveluntarjoaja sekä tiedot Käyttäjän liikkumisesta verkkosivustolla. Toimittaja käyttää tällaisia tietoja ainoastaan verkkosivun kehittämiseen ja parantamiseen.

Toimittajalla ei ole koskaan pääsyä:

• Käyttäjän sähköpostitilin salasanaan;
• Käyttäjän EEZY KEYZ® -salasanaan;
• Käyttäjän sähköpostien sisältöön tai muihin tietoihin.

Tiedonsiirto Toimittajan verkkosivun ja Käyttäjän välillä tapahtuu suojattuna SSL-yhteyden kautta.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä mahdollistamaan Toimittajan verkkosivuliikenteen seuraaminen ja sivuston parantaminen sekä parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen takaaminen käyttäjille. Evästeet eivät kerää käyttäjien yksilöiviä henkilötietoja. Toimittajan verkkosivu käyttää evästeitä, ellei Käyttäjä kiellä evästeiden käyttöä selaimensa asetuksista. Evästeiden käytön kieltäminen saattaa vaikuttaa Käyttäjän mahdollisuuteen avata ja/tai käyttää joitakin verkkosivun osia. Toimittaja käyttää Google Analytics -työkalua verkkosivun käytön yksilöimättömään seuraamiseen. Tämä antaa Toimittajalle käsityksen järjestelmänsä kapasiteetista ja mahdollistaa sivuston skaalaamisen tavalla, joka tuottaa parhaan mahdollisen palvelun. Toimittaja käyttää Google Analytics IP anonymization -toimintoa, joka estää IP-osoitetietojen tallentamisen kokonaisuudessaan anonymiteetin takaamiseksi.

Tietojen käyttö

Toimittaja voi käyttää Käyttäjän henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

• Auttamaan Toimittajaa vastaamaan Käyttäjän lähettämiin yhteydenotto- ja tukipyyntöihin;
• Lähettämään Käyttäjälle Käyttäjän tilaukseen ja Toimittajan palveluihin liittyviä tietoja ja päivityksiä.

Toimittaja voi käyttää keräämiään anonyymejä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

• Toimittajan verkkosivuston käytön valvontaan sekä sivuston toiminnan ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen;
• Toimittajan myynnintehostamis- ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden seuraamiseen.

Tietojen luovuttaminen

Toimittaja ei luovuta Käyttäjän henkilötietoja Toimittajan organisaation ulkopuolisille tahoille. Toimittajan keräämiä tietoja käytetään ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa eritellyillä tavoilla. Ainoastaan Toimittajan työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen, on oikeus päästä käsiksi kyseisiin tietoihin. Käyttäjän tietoja ei luovuteta muille organisaatioille kaupallisiin tarkoituksiin.

Toimittaja voi luovuttaa Käyttäjän henkilötiedot kolmannelle osapuolelle yritysoston seurauksena, jos kyseiset tiedot kuuluvat kolmannelle osapuolelle siirtyvään varallisuuteen.

Muissa tapauksissa Toimittaja luovuttaa hallussaan olevia rajallisia Käyttäjätietoja ainoastaan lain niin vaatiessa tai oikeuden tai viranomaisen päätöksen nojalla.

Huom. Toimittajalla ei koskaan ole pääsyä käyttäjän sähköpostin sisältöön tai muihin tietoihin.

Linkit muille verkkosivuille

Toimittajan sivuilla saattaa olla linkkejä muille verkkosivuille, jotka eivät ole sen omistuksessa tai hallinnassa. Tällaiset verkkosivut eivät kuulu tämän tietosuojaselosteen piiriin. Toimittaja ei vastaa tällaisten sivustojen tietosuojasta millään tavalla.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 22.11.2016. Toimittaja pidättää oikeuden päivittää ja muokata tätä tietosuojaselostetta.

Toimittajan yhteystiedot

Kaikki tätä tietosuojaselostetta tai evästeiden käyttöä koskevat kysymykset ja muut asiat tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen support@eezykeyz.eu.